Taisyklės

SVARBI INFORMACIJA COMFOPAGALVES.LT KLIENTAMS:

1. Jei prekę turime sandėlyje, ją pristatysime per 1-2 darbo dienas.
2. Miego ir sėdėjimo pagalvėms taikoma 100 naktų išbandymo garantija.
3. Šilkiniams užvalkalams ir miego kaukėms 100 dienų išbandymo garantija nėra taikoma. Užvalkalai ir miego kaukės gali būti grąžinami per 14 dienų, prekės turi būti nepanaudotos, pakuotės nepažeistos.
4. Jei pagalvės nepateisina lūkesčių, jas galima grąžinti per 100 dienų nuo prekių pristatymo dienos. Norėdami grąžinti prekę kreipkitės į COMFOPAGALVES.LT klientų aptarnavimo skyrių el.paštu info@comfopagalves.lt ar telefonu: +37060513639.
5. Jei gavote nekokybišką prekę – kreipkitės į COMFOPAGALVES.LT klientų aptarnavimo skyrių ir išspręsime problemą, prekę pakeisdami nauja arba grąžindami Jums pinigus.
6. Jei norite grąžinti kokybišką prekę (sąlyga galioja ir per 100 dienų grąžintoms kokybiškoms, tačiau lūkesčių nepateisinusioms pagalvėms), ją grąžinti galite kurjeriu.
7. Atsiprašome, tačiau dėl sandėlio lokacijos grąžinimai į paštomatus ir pašto skyrius nėra galimi.
8. Grąžinant ir keičiant kokybiškas prekes siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
9. Grąžinant nekokybiškas prekes siuntimo išlaidas apmoka Pardavėjas.
10. Pinigai grąžinami per 14 dienų po grąžintos prekės atvykimo į parduotuvės sandėlį.

COMFOPAGALVES.LT prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir „MB PREKYBA KITAIP“, įmonės kodas 304754538, PVM mokėtojo kodas LT100011426818, (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu internetinėje parduotuvėje COMFOPAGALVES.LT susijusios nuostatos.

Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir poįstatyminiais aktais.

1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis internetinės parduotuvės COMFOPAGALVES.LT svetainėje.
1.3. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje COMFOPAGALVES.LT turi teisę išimtinai tik:
1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys.
1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje COMFOPAGALVES.LT.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „ATSISKAITYMAS“.
2.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
2.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos COMFOPAGALVES.LT duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje COMFOPAGALVES.LT, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve COMFOPAGALVES.LT, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos Civiliniame kodekse ir šių taisyklių dalyje numatytas teises. Įsigijęs prekę, kuriai taikomas 100 naktų išbandymo laikotarpis, Pirkėjas į COMFOPAGALVES.lt klientų aptarnavimo centrą turi kreiptis per 100 dienų nuo prekės gavimo.
3.3. 3.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė grąžinti kokybišką prekę įgyvendinama, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.
3.4. 3.2 punkte aptarta Pirkėjo teise grąžinti nenaudotą prekę Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
3.5. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.6. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas galimas iki užsakymo pateikimo Pardavėjui. Pateikus užsakymą, jo anuliuoti ar koreguoti galimybės nėra. Prekių siuntinys pradedamas formuoti nedelsiant. Nepaisant to, kad Pirkėjas tam tikrais atvejais negali atšaukti, anuliuoti ar koreguoti užsakytų Prekių krepšelio, Pirkėjui lieka teisė atsisakyti sutarties ir Prekes grąžinti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Pardavėjo teisės

4.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti internetinės parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar iš esmės pažeidžia kitus, Taisyklių 5 dalyje paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve COMFOPAGALVES.LT.
4.2. Jei Pardavėjui arba jo įgaliotam asmeniui nepavyksta per nurodytą terminą, pagal pasirinktą prekių pristatymo būdą, susisiekti su Pirkėju ir pristatyti prekes, tuomet užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal į COMFOPAGALVES.LT.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės COMFOPAGALVES.LT duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti COMFOPAGALVES.LT klientų aptarnavimo skyrių el. paštu info@comfopagalves.lt arba telefonu: +37060513639.

5.3. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju COMFOPAGALVES.LT gali manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.

5.4. Interneto parduotuvės COMFOPAGALVES.LT Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

6.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje COMFOPAGALVES.LT įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus nedelsiant.

6.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 3.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus nedelsiant ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, nuo tos dienos, kai gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą arba grąžinta prekė pasiekė Pardavėją.

6.6. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

7. Prekių kainos

7.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme COMFOPAGALVES.LT nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.

7.2. Skelbiant informaciją apie prekių kainos sumažinimą, pardavėjas įsipareigoja nurodyti referencinę (ankstesnę) prekės kainą. „Ankstesne“ prekės kaina laikoma paskutinė mažiausia prekės kaina, kurią pardavėjas taikė per 30 dienų laikotarpį iki jos sumažinimo.

8. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

8.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
8.1.1. Elektronine bankininkyste: tiesiogiai-„Swedbank“, ,,SEB“; ,,Revolut“, ,,Luminor“, ,,Medicinos bankas“, „LKU“, „Citadele“, Šiaulių bankas, Paysera.
8.1.2. Elektroniniais pinigais ,,Paysera“ sistemoje, ,,Perlas“ terminaluose, ,,Maxima“ kasose.
8.1.3. Atsiskaityti grynaisiais pinigais užsakymo atsiėmimo metu galima, kai užsakymo suma iki 1000 Eur.
8.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas elektronine bankininkyste, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus siuntinys bus ruošiamas išsiuntimui.

9. Prekių pristatymo tvarka

9.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje COMFOPAGALVES.LT, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.

9.2. Prekių pristatymo paslauga:

9.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

9.2.3. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;

9.2.4. Pristatymo mokestis Lietuvoje pasirinkus pristatymą:

1) DPD kurjeris – 3,19 Eur*
2) LP Express kurjeris – 2,82 Eur*
3) Omniva kurjeris – 2,49 Eur*
4) Į LP Express paštomatus – 1,50 Eur*

*Kainos gali keistis, atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Jei užsakymo atlikimo metu taikomas nemokamas prekių pristatymas, apie tai skelbiama ir elektroninėje parduotuvėje bei matoma prekių krepšelyje. Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui.

9.2.5. Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.

9.3. Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose. Pardavėjas įsipareigoja, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.5. Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas.

9.6. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už minimalius prekių neatitikimus, nulemtus Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių. Pardavėjas įsipareigoja pateikti kuo tikslesnę informaciją apie kiekvieną prekę.

10. Prekių grąžinimas ir prekių išbandymo garantija

10.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Miego ir sėdėjimo pagalvėms taikoma 100 naktų išbandymo garantija.

10.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), vadovaudamasis 10.1. punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą.

10.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

10.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė arba prekė, kuriai taikomas 100 dienų išbandymo laikotarpis);

10.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė arba prekė, kuriai taikoma 100 dienų išbandymo garantija);

10.3.4. Grąžinama kokybiška prekė (per 14 dienų) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė, kuriai taikomas 100 dienų išbandymo laikotarpis);

10.3.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.

10.3.5. Grąžinant prekę būtina kreiptis į COMFOPAGALVES.LT klientų aptarnavimo skyrių, pateikti užsakymo numerį ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

10.3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

10.3.7. Dėl COMFOPAGALVES.LT sandėlio lokacijos (sandėlis įkurtas už miesto), Pirkėjas grąžinti prekes gali tik per kurjerį. Paštomatai ir pašto skyriai grąžinimams nėra galimi.

10.3.8. Pardavėjas neįsipareigoja grąžinamų siuntų atsiimti iš paštomatų ir pašto skyrių.

10.3.9 Grąžinamų kokybiškų, keičiamų arba 100 naktų išbandymo garantiją turinčių kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Grąžinant nekokybišką prekę, grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

10.3.10 Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.

10.3.11 Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

10.3.12 Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

10.3.13. Jeigu išryškėja prekės brokas, atsiradęs dėl gamintojo kaltės, Pardavėjas pagalvėms suteikia 5 metų garantinį keitimą.

10.3.14 Norėdami grąžinti prekę susisiekite el. paštu info@comfopagalves.lt arba telefonu:+37060513639.

11. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės COMFOPAGALVES.LT svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės Comfopagalves.lt.
12.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).
12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. ,,MB Prekyba kitaip“ pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos (apie pakeitimus informuojant el. paštu, naujienlaiškiais, patalpinus informaciją svetainėje Comfopagalves.lt visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

13.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.

13.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

13.7. Prašymą/skundą dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Jūs turite kreiptis į mus.

MB PREKYBA KITAIP
Įm.k. 304754538
PVM m.k.
LT100011426818
info@comfopagalves.lt
+37060513639 (I-V 09:00-18:00)

Krepšelis
Krepšelis tuščias
Pradėti apsipirkimą
0